Routes & Maps

Dubai Marathon 2023 Programme & Media Guide – Download Here

Download Here

42.195km Marathon Route Map

Download Here

10km Road Race Route Map

Download Here

4km Fun Run Route Map

Download Here

Site Map

Download Here

Media Library

Media Professionals