Elite Women Athletes

Champions Records

YearFemale AthleteCountryTime
2000Ramilja BurangulowaRussia02:40:22
2001Ramilja BurangulowaRussia02:37:07
2002Albina IwanowaRussia02:33:31
2003Irina PermitinaRussia02:36:26
2004Leila AmanEthiopia02:42:36
2005Diribe HundeEthiopia02:39:08
2006Delilah AsiagoKenya02:43:09
2007Magarsa Askale TafaEthiopia02:27:19
2008Berhane AdereEthiopia02:22:42
2009Bezunesh BekeleEthiopia02:24:02
2010Mamitu Daska MolisaEthiopia02:24:19
2011Aselefech MergiaEthiopia02:22:45
2012Aselefech Mergia Ethiopia02:19:31
2013Tirfi Tsegaye Ethiopia02:23:23
2014Mula SebokaEthiopia02:25:01
2015Aselefech MergiaEthiopia02:20:02
2016Tirfi Tsegaye BeyeneEthiopia02:19:41
2017Worknesh Degefa Debele Ethiopia02:22:36
2018Roza Dereje BekeleEthiopia2:19:17 CR

Elite Women Athletes 2019

BIBNameCountryBib NamePB
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W22
W23
W24
W25

For media enquires please contact
alan2804@emirates.net.ae